میل سوپاپ

میل,سوپاپ

شرکت کیک پارت

kikpartsir@gmail.com 021-33976580

میل سوپاپ

 

میل سوپاپ های KIEK از جنس چدن و با روش ریخته گری تبریدی ساخته شده و جهت افزایش مقاومت بادامکها و جلوگیری از گرد شدن آنها، در پایان تحت عملیات سختکاری قرار می گیرد.
با این روش، سختی بادامکها نزدیک به سختی استکان تایپیت شده و علاوه بر افزایش عمر میل سوپاپ ، عمر استکان تایپیت نیز افزایش پیدا می کند.