رینگ موتور

رینگ

شرکت کیک پارت

kikpartsir@gmail.com 021-33976580

رینگ موتور

 

- طراحی رینگ توسط شرکت KIEK GERMANY با همکاری شرکتهای اصلی رینگ ساز
- تحت نظارت DAkkS GERMANY
- رینگ کمپرس Stainless Steel Alloy با روکش کروم و آبکاری Copper Plating
- تراش زاویه داخلی رینگ کمپرس جهت افزایش گازبندی رینگ (Internal Bevel Top, Positive Twist Type)
- رینگ وسط چدنی فسفاته با لبه روغن برگردان بزرگ جهت جلوگیری از روغن سوزی (Napier Ring, Under-Cut Stepped)
- دهنه رینگ کمپرس و رینگ وسط 0/20 تا 0/30 میلیمتر (20 تا 30 فیلر)
- رینگ روغن 3 تکه ساخت آلمان با روکش کروم
- ضخامت دقیق رینگ جهت چرخش بهتر در شیار رینگ
- تولید شده از مواد درجه یک آلمانی و ژاپنی
- بدون روغن کم کردن و روغن سوزی
- استحکام زیاد رینگ در حرارتهای بالا