سایر واشرها

واشر,منیفولد,گلویی اگزوز,گلویی,اگزوز,واشر منیفولد عینکی,واشر منیفولد کروز,واشربغل اگزوز حرارتی,واشر گلویی اگزوز,واشر گلویی اگزوز با پیچ و مهره,واشر چکمه ای بغل یاتاقان

واشر گلویی اگزوز واشر بغل اگزوز (منیفولد اگزوز) واشر قاب نردبانی و بلوک سیلندر)کارتل)

kikpartsir@gmail.com 021-52436000